Veelgestelde vragen

U heeft schade, wat verwachten we van u?

Dat u de schade zo snel mogelijk aan ons meldt. Vul bij een aanrijding het schadeformulier in. En vraag dat ook aan de tegenpartij. Vul thuis de achterzijde van het formulier in. Vertel eerlijk aan ons wat er is gebeurd. En werk mee aan alles wat we van u vragen om de schade af te handelen.

Wat wordt er met mijn schademelding gedaan?

Uw schademelding wordt in behandeling genomen. U ontvangt van ons een bevestigingsbericht als u de schade online meldt via uw persoonlijke online omgeving of e-mail. Meldt u de schade via de post dan ontvangt u het bevestigingsbericht ook via de post. We kijken of de schade onder uw verzekering valt en of we nog meer informatie van u nodig hebben. Dit om de schade zo spoedig mogelijk af te wikkelen.

Hoe wordt de hoogte van de schade vastgesteld?

We kunnen de schade laten vaststellen door een onafhankelijke deskundige. Bent u het niet eens met de vaststelling van de onafhankelijke deskundige? Dan mag uzelf een andere deskundige vragen naar de schade te kijken. Worden uw deskundige en onze deskundige het niet eens over het bedrag? Dan kiezen zij samen een derde deskundige. Deze deskundige bepaalt een bedrag dat niet lager is dan het bedrag van onze deskundige en niet hoger dan het bedrag van uw deskundige.We gebruiken dan het bedrag dat deze derde deskundige noemt.

We betalen de kosten van onze deskundige. De kosten van inschakeling van uw deskundige en de eventueel ingeschakelde derde deskundige worden altijd vergoed tot de kosten van onze deskundige. Als de kosten van uw deskundige en de eventuele derde deskundige meer bedragen dan de kosten van de eigen deskundige, zal het verschil worden getoetst aan de redelijkheid. De vergoeding bedraagt echter nooit meer dan 125% van de kosten van onze deskundige.

Wat doen wij in bijzondere gevallen?

In bijzondere gevallen schakelen we een onderzoeksbureau in. Dit doen we om de oorzaak van de schade helder te krijgen. De onderzoeker stelt dan vragen overfeiten en omstandigheden van de schade. Het onderzoeksbureau moet zich houden aan de regels die staan in de gedragscode persoonlijk onderzoek en het protocol verzekeraars en criminaliteit. De gedragscode en het protocol staan op de website van het verbond van verzekeraars.

Hoe wordt uw schade gerepareerd?

Bent u voor de schade verzekerd? Dan kunt u uw auto laten repareren bij een officiële Volvo dealer.

Wat vergoeden we?

Als u de reparatie van uw verzekerde schade laat regelen via een officiële Volvo dealer dan vergoeden we de schade. Het eigen risico wat op uw polis vermeld staat moet u zelf betalen. Als u de verzekerde schade niet via een officiële Volvo dealer laat regelen wordt bij een schade tot
€ 1.000,- het eigen risico wat op uw polis staat verhoogd met € 250,-. Is de schade hoger dan
€ 1.000,- dan betalen we 75% van de schade minus het eigen risico wat op uw polis staat. 

Wat als u geen recht heeft op vergoeding?

Heeft u geen recht op vergoeding of maar voor een gedeelte? Dan wijzen we de schade af. Dit doen we altijd schriftelijk met een duidelijke uitleg. Als u het daar niet mee eens bent. Kunt u ons bellen. We laten de schade dan opnieuw beoordelen. Bent u ontevreden over deze tweede beoordeling? Dan kunt u een klacht bij ons indienen.

Hoe snel wordt de schade geregeld?

We betalen binnen 30 dagen nadat we alle gegevens hebben ontvangen die nodig zijn om uw schade te beoordelen. In de meeste gevallen betalen we rechtstreeks aan de hersteller. Als er een eigen risico of BTW verrekening geldt, ontvangt u van de hersteller daarvan een nota.

Wat gebeurt er met mijn premie en schadevrije jaren?

Als u de veroorzaker van de schade bent of we kunnen de volledig cascoschade niet verhalen, valt u 5 jaar terug in schadevrije jaren. Heeft u 16 of meer schadevrije jaren dan valt u terug naar 10 schadevrije jaren. Op de bonus-malus ladder valt u 5 treden terug. Als u terugvalt in schadevrije jaren en 5 treden verliest op de bonus-malus ladder informeren we u daarover en vertellen we u wat dat betekent voor uw premie. U kan dan bekijken of het voor u voordeliger is om de totale schade (van u en de tegenpartij) voor eigen rekening te nemen.In de polisvoorwaarden kunt u precies lezen waar u recht op heeft. Voor een snel overzicht kunt u ook de flowchart ‘Wat te doen bij schade’ bekijken.

Wanneer krijg ik een reactie bij het afsluiten van een verzekering?

U sluit de verzekering af via onze website en de verzekering wordt direct geaccepteerd.
U ziet direct dat u geaccepteerd bent en wat uw polisnummer is. U ontvangt opdezelfde dag op het opgegeven e-mailadres de inloggegevens van uw digitale omgeving, de polis en het Internationaal verzekeringsbewijs.  

U sluit de verzekering af via onze website en de verzekering wordt niet direct geaccepteerd.
U ziet direct dat we de verzekering niet automatisch kunnen accepteren. We nemen binnen een werkdag contact met u op om uw aanvraag met u door te nemen en te beoordelen. U mag ons ook zelf bellen op 088 999 37 00. Uw aanvraag wordt dan met voorrang door ons beoordeelt. U ontvangt dezelfde dag op het opgegevene-mailadres de inloggegevens voor uw digitale omgeving. 

U wijzigt uw verzekering via de digitale omgeving en de wijziging wordt direct geaccepteerd. Bent u van auto gewijzigd of heeft u de dekking veranderd dan ontvang u op dezelfde dag een nieuwe polis. En bij autowijziging een nieuw Internationaal verzekeringsbewijs.  

U wijzigt uw verzekering via de digitale omgeving en de wijziging wordt niet direct geaccepteerd. We pakken uw wijziging binnen een werkdag op. We nemen contact met u op als we nadere informatie nodig hebben. Uw wijziging behandelen we binnen een werkdagen u ontvangt daarvan de bevestiging doormiddel van een nieuwe polis binnen een werkdag.

Belangrijke informatie.
In de digitale omgeving kunt u op elk moment uw polisblad of Internationaal verzekeringsbewijs downloaden. Ook kunt u de openstaande facturen inzien. Daarnaast is het mogelijk om een schade te melden en uw relatiegegevens bij te werken of vragen te stellen.  

Vragen of wijzigingen die u doorgeeft via e-mail of de normale post.
We nemen deze binnen 10 werkdagen in behandeling.

Schademelden
Meldt u de schade via de digitale omgeving of via e-mail dan ontvangt u direct eenbevestiging. Meldt u de schade via de normale post dan ontvangt u binnen 5 werkdagen een bevestiging. Schades behandelen we proactief. Dat wil zeggen dat we binnen 10 werkdagen reageren op berichten.  

Klachten
U ontvangt binnen 3 werkdagen een bevestiging van de ontvangst. Binnen 10werkdagen ontvangt u een antwoord op uw klacht. Indien we denken langer nodig te hebben voor uw klacht, hoort u dat binnen 10 werkdagen van ons.  

Betalingen
Hebben wij alle gegevens om uw schade te betalen? Dan ontvangt u binnen vijf werkdagen de uitbetaling op uw bankrekening. Ontvangt u van ons geld bij een wijziging of beëindiging van uw polis? Dan ontvangt u binnen vijf werkdagen de uitbetaling op uw bankrekening.