Beschrijving beloningsbeleid

Volvo Car NederlandFinancial Services B.V. ("Volvo Car Financial Services") draagt zorg voor een beheerst beloningsbeleid en heeft hiervoor intern schriftelijk een beloningsbeleid opgesteld. Dit beleid is van toepassing op alle personen die werkzaamheden verrichten voor of onder de verantwoordelijkheid van VolvoFinancial Services.

BeloningscomponentenVolvo Car Financial Services

Volvo Car FinancialServices heeft zelf geen eigen werknemers in dienst, maar een paar werknemersvan Volvo Car Nederlands B.V. ("Volvo Nederland") verrichten op parttime basis werkzaamheden voor Volvo Car Financial Services. Deze werknemers ontvangen een vaste beloning vanuit Volvo Nederland. Volvo Nederland betaald in principe geen variabele vergoeding die verband houdt met de activiteiten voor Volvo Car Financial Services, anders dan de variabele vergoeding op groepsniveau (zie ook hieronder). Deze vaste beloning is dusdanig samengesteld, dat van deze beloning geen perverse prikkels kunnen uitgaan.

Beloningscomponent groepsniveau Volvo

Op groepsniveau heeft Volvo ook een beloningsbeleid opgesteld. Op basis van dit beloningsbeleid komen sommige werknemers in aanmerking voor een variabele vergoeding. Hiervoor wordt gekeken naar de gehele omzet van de Volvo groep. Het beloningsbeleid op groepsniveau is niet specifiek gerelateerd aan de financiële dienstverlening van Volvo Car Financial Services, waardoor ook van deze vergoeding geen perverse prikkels uitgaan.  

Beloningscomponent aangesloten ondernemingen van Volvo Financial Services

Volvo Financial Services heeft een aantal dealers geregistreerd als aangesloten ondernemingen.
Ten aanzien van de aangesloten ondernemingen monitort Volvo Car Financial Services dat de werknemers van de aangesloten ondernemingen geen variabele beloning ontvangen in verband met de financiële dienstverlening, welke een perverse prikkel kunnen vormen. Op deze wijze beoogt Volvo Car Financial Services de onzorgvuldige behandeling van klanten te voorkomen.